Betonin vahvistus raudoituksella ja korjaus injektoinnilla

Betoni on yksi kestävimmistä rakennusmateriaaleista ja näin ollen myös suosituimmista. Sitä käytetään tyypillisimmin silloissa, padoissa, kanavissa, rakennuksissa, palkeissa ja pilareissa. Lähes poikkeuksetta kuitenkaan vetolujuus ei riitä ja silloin käytetään apuna raudoitusta. Jos halkeamia tulee ajan myötä siitä huolimatta, käytetään paikkaukseen injektointia. Näistä kerrotaan lisää seuraavassa.

 

Raudoituksella vetolujuutta

Betonista tehdään halutun lujuinen raudoituksella, raudan vetolujuus tukee erinomaisesti betonin puristuslujuutta. Tämä on erityisen tärkeää vaakasuorissa rakenteissa. Raudoitus tehdään muotiksi betonin valeen sisään. Raudan lisäksi materiaalina voidaan käyttää myös lasikuitua tai komposiittikuituja, tosin teräs on ehdottomasti suosituin materiaali.

 

Halkeamien korjaus injektoinnilla

Halkeamia syntyy betoniin kun vetolujuus ei riitä, esimerkiksi silloin kun paine on liian suuri ja raudoitus ollut siihen nähden liian vähäistä. Luonnollisesti tämä voi johtua myös siitä, että rakenteeseen on tullut isku tai muu vastaava odottamaton rasitus. Esimerkiksi talon perustuksissa myös maan painuminen voi aiheuttaa tämän. Ennen korjaustoimenpiteitä tulisi tarkastaa mistä betonin halkeamat johtuu, jotta voidaan varmistua siitä että se korjataan oikein ja tulevia halkeamia voidaan estää.  Korjaustarpeessa kartoitetaan myös sijainti, leveys, syvyys sekä pinnan kosteus, tiiveysvaatimus ja raudoituksen tyyppi. Myös pinnan käsittely ja vaatimukset on hyvä varmistaa. Korjaustapojen valinta voidaan tehdä näiden perusteella. Erityisen tarkkana tulee olla halkeamien korjaamisessa vesivuodoissa tai kantavissa rakenteissa, siinä korjaustoimenpiteiden valinnassa on enemmän huomioon otettavia seikkoja.

Injektoinnissa voidaan käyttää esimerkiksi epoksia, sementtiä ja uretaania. Sementti-injektointi on erityisen suosittua, koska korjauksen puristuslujuus on erityisen hyvä, sekä se sopii myös suuriin korjauskohteisiin. Se on myös paloturvallinen materiaali. Sementti-injektiossa voidaan käyttää mikrosementtiä, hienosementtiä tai rakennussementtiä. Tätä palvelua tarjoaa esimerkiksi: Suomen Rakennevahvistus Oy.

 

Muita tapoja korjata betonia

Muita tapoja vahvistaa rakennetta ovat muun muassa ruiskubetonointi ja suihkuinjektointi. Ruiskubetonoinnissa betonia ruiskutetaan paineen avulla kohteeseen, jota halutaan täyttää tai korjata. Tässä voidaan käyttää kahta eri menetelmää, kuivaseosmenetelmää ja märkäseosmenetelmää. Kuivaseosmenetelmässä betoniseos ja vesi ruiskutetaan samaan aikaan, kun taas märkäseosmenetelmässä betoni ruiskutetaan valmiiksi sekoitettuna.

Suihkuinjektointia käytetään pohjavahvistukseen. Siinä korkepaineisella suihkulla siirretään maakerrosta tuoden sinne samalla sementtiseosta. Tätä käytetään erityisesti vanhojen rakennusten perustusten korjauksessa.

minusta

Putkiremontit eri kohteissa

Onko putkiremontti suunnitteilla tai jo kenties käynnissä? Tässä blogissa on kirjoituksia erilaisiin putkiremontteihin liittyen. Remontin suunnittelu ja sekä toteutus vaihtelee todella paljon pientalon ja kerrostalon välillä. Kerrostalon putkiremontin suunnittelu alkaa jo hyvin paljon aiemmin ennen itse remontin alkua, koska siinä on monta vaihetta jotka taloyhtiö hyväksyttää. Itse remontin aikana myös on enemmän haasteita kuin monissa muissa remonteissa, koska kaikkia asukkaita pitää tiedottaa remontin eri vaiheista. Pientalon putkiremontti ei taas vaadi tällaisia toimenpiteitä mutta siinä on taas muut omat asiansa. Tänne blogiin on tuotu esimerkkejä molemmista. Jos olet asukas taloyhtiössä ja talossa missä tehdään putkiremonttia, toivottavasti saat blogista apua myös siinä tapauksessa.

Haku

arkisto

Viimeisimmät julkaisut

28 May 2020
Maalämpö on ehdottomasti se suosituin lämmitystapa, joka valitaan uusiin taloihin ja toisinaan myös vanhoissa taloissa vaihdetaan lämmitysjärjestelmä

27 March 2020
Kylpyhuone koetaan yleensä aika tylsäksi paikaksi, jossa ei tarvitse viihtyä pitkään. Toisaalta vietämme siellä yllättävän paljon aikaa, joten miksi e

12 March 2020
Betoni on yksi kestävimmistä rakennusmateriaaleista ja näin ollen myös suosituimmista. Sitä käytetään tyypillisimmin silloissa, padoissa, kanavissa, r

tag