Salaojat pitävät rakenteet kunnossa

Salaojat ovat tärkeässä osassa rakennuksen kunnossa pysymisen kannalta. Toimivalla salaojasysteemillä ja usein niihin saumattomasti liittyvällä sadevesien ohjauksella varmistetaan, että rakenteisiin ei pääse kerääntymään vettä ja kosteutta, joka aiheuttaa niille monenlaisia vaurioita. Tervetuloa rakennus aiheisen blogin pariin, tämänkertaisessa kirjoituksessa käsittelemme salaojia ja sitä, minkälainen on toimiva salaojitussysteemi ja miten niiden toimivuuden voi tarkistaa ja pitää yllä.

Mikä on salaoja

Salaojat ovat rakennuksen ympärillä kulkeva, maan alle kaivettu reikäinen putki, johon ympäröivän alueen vesi valuu ja jonka avulla se ohjataan pois rakennuksen lähistöltä. Salaojajärjestelmä tehdään nykyisin taloon rakentamisen yhteydessä, mutta se on myös mahdollista ja kannattaa ehdottomasti asentaa jälkikäteen, jos sitä ei ole asennettu. Salaojituksella ehkäistään kosteuden pääsy rakenteisiin ja rakennukseen. Jos salaojia ei ole rakennettu nykyisten standardien mukaan tai niiden toiminnassa on häiriötä, kannattaa salaojaremontti tehdä mahdollisimman pian ongelmien huomaamisen jälkeen, jotta pahemmilta vaurioilta voidaan välttyä. Salaojaverkoston toimintaa tarkastetaan siihen kuuluvista tarkistuskaivoista joka vuosi ja samalla tarkistetaan myös padotusventtiilien toiminta.

Mistä voi päätellä, että salaojat eivät toimi tarkoitetulla tavalla

Koska salaojaputkissa on reikiä, voivat ne tukkeutua helposti. Salaojissa kulkee vettä ja sinne kertyy myös mineraaleja ja toisinaan kasvit myös kurottavat juurensa niihin. Salaojaputkiin saattaa myös kerääntyä maa-ainesta, joka tukkii ne, joten putkien kunto kannattaa tarkistaa ajoittain. Salaojajärjestelmään kuuluu tarkistuskaivot, joiden kannet ovat maanpinnan yläpuolella, joista niiden kunnon ja huollon tarpeen voi tarkistaa helposti. Jos salaojien kunnosta on epäilystä, voidaan tehdä salaojatutkimus, jossa salaojakaivon kautta työnnetään kamera salaoja putkeen, jossa sen pitäisi kulkea seuraavalle kaivolle saakka. Jos kamera ei pääse kulkemaan putkessa vapaasti, on siellä usein tukkeuma, joka voidaan avata erilaisia menetelmiä käyttämällä. Jos putket ovat rikkoutuneet tai ne ovat painuneet, täytyy ne korjata mahdollisimman pian, ettei rakenteille aiheudu riskiä. 

Jos tutkimuksissa käy ilmi tarve salaojaremontille, kannattaa se teettää luotettavalla ammattilaisella. Remontin laajuudesta riippuen määräytyvät myös sen kulut ja kesto. Hintaan vaikuttavat myös se, että tehdäänkö salaojat ensimmäistä kertaa, vai korvataanko vanha järjestelmä uudella. Helsingissä salaojaremontteja tekee esimerkiksi Spaaki Oy.

minusta

Putkiremontit eri kohteissa

Onko putkiremontti suunnitteilla tai jo kenties käynnissä? Tässä blogissa on kirjoituksia erilaisiin putkiremontteihin liittyen. Remontin suunnittelu ja sekä toteutus vaihtelee todella paljon pientalon ja kerrostalon välillä. Kerrostalon putkiremontin suunnittelu alkaa jo hyvin paljon aiemmin ennen itse remontin alkua, koska siinä on monta vaihetta jotka taloyhtiö hyväksyttää. Itse remontin aikana myös on enemmän haasteita kuin monissa muissa remonteissa, koska kaikkia asukkaita pitää tiedottaa remontin eri vaiheista. Pientalon putkiremontti ei taas vaadi tällaisia toimenpiteitä mutta siinä on taas muut omat asiansa. Tänne blogiin on tuotu esimerkkejä molemmista. Jos olet asukas taloyhtiössä ja talossa missä tehdään putkiremonttia, toivottavasti saat blogista apua myös siinä tapauksessa.

Haku

arkisto

Viimeisimmät julkaisut

27 June 2022
Lokakaivon tyhjentäminen on erittäin tärkeä osa viemärijärjestelmän kunnossapitoa. Suomessa kunnallisten viemäriverkostojen ulkopuolella on karkeasti

22 March 2022
Salaojat ovat tärkeässä osassa rakennuksen kunnossa pysymisen kannalta. Toimivalla salaojasysteemillä ja usein niihin saumattomasti liittyvällä sadeve

15 February 2022
Saneerauksesta puhuttaessa tarkoitetaan korjausrankentamista. Kohteena voi olla julkisivu, kylpyhuone, makuuhuone, keittiö, varasto, tai mikä tahansa

tag