Rakennuksen purkutyöt nykypäivän kriteerein

Moni kerrostaloyhtiö, kunta tai vanhan pientalon ostaja miettii samaa kysymystä, kannattaako rakennus purkaa kokonaan maan tasalle vai purkaa vain osittain ja tehdä peruskorjaus. Viimeisimmät tutkimustulokset osoittavat, että saneerauspurku on lähes kaikissa tapauksissa ympäristöystävällisempi ratkaisu kuin kokonaan purkaminen. Vaikka rakennus päätettäisiin kokonaan purkamisen sijasta peruskorjata, on purkutöiden laajuus silti yleensä varsin mittava. Jo yksin kylpyhuone- ja saunatilojen saneerauspurku on iso juttu. Jos väliseiniä puretaan ja sittemmin sijoitetaan uusiin paikkoihin, tietää se paljon etukäteissuunnittelua.

Erilaisia purkutöitä

Päädytäänkö sitten kokonaan purkamiseen tai saneerauspurkuun, on purkamisessa noudatettava samoja työsuojelu- ja ympäristökriteereitä kuin rakentamisessa. Purkaminen aloitetaan tietyistä paikoista ja toteutetaan eteenpäin suunnitelmallisesti. Rakennuksen purkutyöt nimikkeenä käsittää paitsi talojen, usein myös erilaisten rakennelmien purkamisen. Tällaisia rakennelmia voivat olla vaikkapa erilaiset piiput ja tornit. Kokonaisten betonikerrostalojen purkaminen on valtava projekti. Aihe on nyt kunnissa ajankohtainen, kun 60- ja 70-luvulla rakennettujen asuinkerrostalojen ja koulurakennusten kohtaloista päätetään.

Nykypäivänä on tärkeää huolehtia siitä, että käyttökelpoista materiaalia ei joudu hukkaan. Purkaminen aloitetaan näin ollen poistamalla rakennuksesta laitteet ja kalusto, joita halutaan käyttää uudelleen. Viimeistään tässä vaiheessa on kartoitettava, onko purettavissa osissa haitta-aineita, kuten asbestia, PAH-yhdisteitä, lyijyä tai PCB-yhdisteitä. Haitta-aineiden poiston ja purkamisen jälkeen ovat vuorossa sisäseinien ja välikaton purku. Viimeiseksi hoidetaan massiivipurku, johon kuuluvat vesikatto ja ulkoseinät.

Kierrätys olennaisena osana

Tavoitteena on saada purkumateriaalista uusiokäyttöön niin paljon kuin mahdollista. Tästä syystä purkutyömaalla saattaa olla useitakin jätelavoja, joihin eri jätteet lajitellaan. Kiviaineksen ja betonin määrä on iso, jos purkukohde on kivirakenteinen. Myös puurakenteisesta tiilikattoisesta tiilitalosta saattaa tulla yllättävän paljon kiviaineista. Purkubetonimursketta käytetään maanrakennusmateriaalina. Käsittelemätön puu ja käsitelty puuaines erotellaan omiin säiliöihinsä. Muovisekoitteista valmistetut eristeet ja tiivisteet kierrätetään ja niistä tehdään pellettejä ja uutta muovia. Nykypäivän rakennuksen purkutyöt suunnitellaan ennen kaikkea vastuullisen lajittelun ja kierrätyksen ympärille.

Tavoitteena on, että sekajätteen määrä jäisi mahdollisimman pieneksi, kun taas kierrätettävän jätteen määrä olisi mahdollisimman iso. Koska kuntien kierrätyskeskuksissa hinnat on tarkoituksella suunniteltu niin, että kierrätyskelpoinen jäte on kilomäärältään halvempaa, edesauttaa tämä hintapolitiikka purkujätteen lajittelua ympäristöystävälliseen suuntaan.

Purkutyöt rakennuksille luotettavasti meiltä: Totaalipurku Oy.

minusta

Putkiremontit eri kohteissa

Onko putkiremontti suunnitteilla tai jo kenties käynnissä? Tässä blogissa on kirjoituksia erilaisiin putkiremontteihin liittyen. Remontin suunnittelu ja sekä toteutus vaihtelee todella paljon pientalon ja kerrostalon välillä. Kerrostalon putkiremontin suunnittelu alkaa jo hyvin paljon aiemmin ennen itse remontin alkua, koska siinä on monta vaihetta jotka taloyhtiö hyväksyttää. Itse remontin aikana myös on enemmän haasteita kuin monissa muissa remonteissa, koska kaikkia asukkaita pitää tiedottaa remontin eri vaiheista. Pientalon putkiremontti ei taas vaadi tällaisia toimenpiteitä mutta siinä on taas muut omat asiansa. Tänne blogiin on tuotu esimerkkejä molemmista. Jos olet asukas taloyhtiössä ja talossa missä tehdään putkiremonttia, toivottavasti saat blogista apua myös siinä tapauksessa.

Haku

Viimeisimmät julkaisut

23 May 2024
Vesisäiliöauton tilaus voi olla tarpeellinen toimenpide monissa erilaisissa tilanteissa, olipa kyse sitten yksityishenkilöiden, yritysten tai julkisen

25 April 2024
Uudisrakentaminen on merkittävä osa yhteiskunnan kehitystä ja kasvua, tarjoten uusia koteja, työpaikkoja ja palveluita. Tässä blogissa tutustumme lähe

25 March 2024
Uusintasaumaus on tärkeä osa rakennusten ylläpitoa ja kunnossapitoa, ja se voi tuoda monia hyötyjä niin ulkonäön kuin rakenteellisen kestävyydenkin ka

tag